Vrcholy, vstupné skupiny

 

Vrcholy sú tuhou ochrannou konštrukciou nad vchodom do budovy. Prístrešky môžu byť rôznych tvarov a prevedení, so systémom na odvádzanie zrážok alebo bez neho. Priezor je vynikajúcim reklamným médiom. Možno naň umiestniť vývesné štíty rôznych typov, s osvetlením alebo bez neho.

VCHODOVÉ SKUPINY je trojrozmerná architektonická štruktúra, ktorá má nielen funkciu vstupného označenia, ale plní aj komplexnejšie a funkčnejšie konštrukčné riešenie.

Projekt zvyčajne zahŕňa:

Okrem imidžových a estetických funkcií chráni vstupná skupina pred dažďom, snehom a padajúcou námrazou. Vstavané podsvietenie poslúži ako dodatočné osvetlenie v tme.