Брандиране на автомобили

 

Реклама върху автомобили

 

Популярността на рекламата в транспорта се дължи на следните фактори: