Огъване на метални и пластмасови детайли

 

Огъване на метални и пластмасови детайли


Извършваме огъване на материали на цифрова листоогъваща машина (ръбоогъвач, Bending Machine). По време на обработката равнината попада под удара, който притиска материала, принуждавайки го да приеме формата на матрица, разположена под метала.

Валцуването на листове и профили ви позволява да получавате части с цилиндрична, конична и овална форма.

Валцуването се използва и за формоване на тръби и други валцовани изделия, при производството на елементи за облицовка на конусовидни и цилиндрични изделия.

Работим с:

Извършваме и термоогъване на листова пластмаса като: