Пластмасова формовка

 

Пластмасова формовка


Вакуумното формоване е промяна на формата на плоски заготовки (листове или филми) от термопластичен полимерен материал при повишени температури и под вакуум в триизмерни формовани продукти. Поради сравнително ниската цена на технологичното оборудване, тази технология е изключително привлекателна при производството на партиди от продукти от 10 до 5000 броя, а понякога и до 30 000 броя.

Процесът на вакуумно формоване включва следните стъпки: