Kompozitní fasádní obklad

 

Obkladové fasády s kompozitem (ACC), jedna z nejlepších možností pro sklopné odvětrávané fasády budov. Z plechu se vyřezávají a vyrábějí tzv. fasádní kazety, které lze vyrobit v různých tvarech.

Mezi rozmanitostí trhu s fasádními materiály mají kompozitní panely řadu výhod. Mají dokonalý a atraktivní vzhled, vynikající kvalitu, odolnost a schopnost ztělesnit jakékoli požadavky na design.

Montáž odvětrávaných fasád se provádí pomocí speciálních hliníkových subsystémů. Kazety jsou vyráběny frézováním na panelové pile a na speciálním zařízení s využitím děrování a ohýbání.