Plastové výlisky

 

Plastové výlisky


Vakuové tvarování je změna tvaru plochých polotovarů (listů nebo fólií) z termoplastického polymerního materiálu při zvýšených teplotách a ve vakuu na trojrozměrné lisované výrobky. Vzhledem k relativně nízkým nákladům na technologické vybavení je tato technologie mimořádně atraktivní při výrobě šarží výrobků od 10 do 5000 kusů, někdy až 30 000 kusů.

Proces vakuového tvarování zahrnuje následující kroky: